Ортодонтско лечение

Какво представлява Ортодонтията и Ортодонтското лечение?

Ортодонтията е тази специалност от денталната медицина, която се занимава с профилактиката, диагностиката и лечението на различни зъбно-челюстни деформации засягащи зъбите, зъбните дъги, растежа на челюстите и лицето.
Ортодонтското лечение е продължително и отговорно, изискващо високо ниво на кооперативност и осъзнатост от страна на пациента - също така и от страна на родителите на пациента (когато пациентът е дете).

Какви са целите на Ортодонтското лечение и Профилактика:

В Ранна детска възраст, първичната ортодонтска консултация е изключително важна и тя цели:


 1. Установяването на неправилна функция на говор, дишане, дъвчене и преглъщане.
  • Неправилният говор може да е свързан с неправилна позиция на езика при изговарянето на буквите или със структурна аномалия на органите, участващи в говора.
  • Устното дишане може да се дължи на обструкция (запушване на дихателните пътища) или може да бъде вреден навик. За разлика от носното, устното е лишено от пречистваща, затоплящата и овлажняваща функция на структурите на носа.
  • Преглъщане с поставянето на езика между зъбите, също може да доведе до неправилна подредба на зъбите и отворена захапка.
  • Едностранното дъвчене или всякакви смущения в дъвкателната функция, могат да доведат до ортодонтска деформация или да задълбочат наличната такава.
 2. Установяването на вредни навици, например: смучене на пръст, предмети, устни, бузи и др.
 3. Провеждането на профилактични ортодонтски мероприятия и гимнастика на дъвкателната и лицева мускулатура, посещения при логопед, които да стимулират и хармонизират развитието на челюстите и лицето.
 4. Ранно ортодонтско лечение (Интерсептивно) - В зависимост от вида на ортодонтската деформация и нейната тежест, се определя времето за стартиране на лечението. То може да започне в периода на късно млечно съзъбие, минавайки през периода на стабилно смесено съзъбие и завършвайки в периода на късно смесено съзъбие.

Ранното ортодонтско лечение най-често се извършва с помощта на:

 • Лингвални Пластини - Наричани още – шини.
 • Функционални Апарати - Най-често са двучелюстни апарати, които се носят предимно нощем. Разновидност на функционалните апарати са Миофункционалните Трейнери, които също са двучелюстни апарати и се носят предимно нощем. Основната цел на това лечение е отстраняването на вредните навици, корекция на неправилната функция и възстановяването на лицевата хармония и баланса между челюстите.
 • Лечение с Брекети (Същинско Ортодонтско Лечение) - Извършва най-често след пробива на всички постоянни зъби или след изчерпване на възможностите на подвижните апарати. То включва различна фиксирана и снемаема ортодонтска апаратура, които имат за цел да доизкусурят невъзможното за постигане с Пластини.

В клиника НУРИДЕНТ поставяме няколко вида брекети:

 • Метални Брекети (Damon на американската компания Ormco, лидер в света на самолигиращите брекети)
 • Естетични Брекети - Те могат да бъдат Керамични и Сапфирени.

Лечение с Алайнери (Invisalign) - Естетичен и съвременен метод за лечение на зъбно челюстни ортодонтски деформации, особено за пациенти при които естетиката е на първо място и държат ортодонтската апаратура да е невидима и незабелижима за стартирането на ортодонтското лечение.

Кога трябва да се направи при първата консултация със специалист Ортодонт и на какво трябва да обърнем внимание при подрастващите деца?
 • При забелязването на отклонение в позицията, както на отделните зъби, така и на челюстите, водещи до неправилна функция.
 • Персистирането на вредни навици, като смучене на пръст, устно дишане, гризане на нокти и предмети, смучене на устни, бузи и др.
 • Неправилно изговаряне на някой звуци.
 • Дисфункция на ТМС (темпо-мандибуларна става)


Как протича отодонтската консултация?

Ортодонтската консултация се провежда в две посещения.

 • Първо посещение
  • Анализът включва :
  • Направа на две Рентгенови Снимки (Ортопантомография и Телеренгенография), а при по-тежките случаи и 3D рентгеново изследване на едната или двете челюсти
  • Фото снимки - Екстраорални (външни снимки на лицето и профила на пациента) и Интраорални (на отделните челюсти и захапката).
  • Вземане на отпечатъци на горна и долна челюст
 • Второ посещение
 • Анализ на ортодонтски модели, рентгенови снимки и изготвяне на индивидуален план на лечение. Тук заедно ще изберем кое е най-подходящия метод за ортодонтско лечение за всеки индивидуален случай.
От какво зависи продължителността на едно Ортодонтско лечение ?

Продължителността на едно ортдонтско лечение се определя Индивидуално и зависи от много фактори, част от които са:

 • Възрастта на пациента - Тя е от голямо значение за успешното завършване на лечението и благоприятно му протичане. Колкото по-рано се диагностицира ортодонтската деформация, толкова по-добре.
 • Наследствеността на пациента.
 • Кооперативността на пациента и съпричастността му към лечебния процес.
 • Избраният план на лечение.

Какви са предимствата на Ортодонтското лечение?
 • Корекция на неправилната подредба на зъбите, което от своя страна улеснява почистването им и поддържането на една безупречна устна хигиена и намаляването на риска от кариеси и възпаление на венците.
 • Корекция на съотношението на отделните зъбите, както един спрямо друг, така и на съотношението им спрямо костта. Това допринася за правилното предаване на дъвкателното налягане и опазване на зъбодържащия апарат на зъба.
 • Корекция на съотношението на горна и долна челюст, което води до по-добро функциониране на дъвкателния апарат.