Орална хирургия

Какво представлява оралната хирургия ?

Оралната хирургия обхваща в пълен обем лечението на всички хирургични заболявания на устната кухина и асоциираните с тях заболявания на челюстите и лицево-челюстната област.
В дентална клиника НУРИДЕНТ се извършват всички основни хирургични манипулации, които могат да бъдат изпълнени в амбулаторни условия:


 • Екстракция на зъби
 • Екстракция на ретенирани (импактирани) и семиретeнирани зъби (най-често мъдреци)
 • Кистектомия (Отстраняване на кисти)
 • Апикална остеотомия (апикоектомия)
 • Поставяне на зъбни имплантати
 • Синус лифт
 • Направлявана костна/мекотъканна аугментация
 • Корекция на френулуми и гингивобукални връзки в устната кухина
 • Пародонтална хирургия
 • Корекция на алвеоларните гребени
Какво представлява екстракцията на зъби?

Екстракция се нарича процедурата за изваждане на зъб или корен, с минимална травма на околните меки и костни тъкани, след поставянето на местна анестезия.
Екстракция на ретенирани и семиретенирани зъби ( най-често мъдреци и кучешки):
Ретенираните зъби представляват напълно оформени постоянни зъби, които не пробиват в определените за всеки зъб срокове и не заемат определеното им място в зъбната редица, а остават импактирани (задържани) в челюстната кост.
Когато зъбите са изцяло покрити от кост и меки тъкани, те се наричат ретенирани, а когато част от коронката на зъбите са пробили костта и меките тъкани, се наричат семиретенирани.

Мъдреци

Какво представляват мъдреците?

Мъдреците са третите кътници и те се развиват и пробиват в устата последни от всички останали зъби. Нормално човек има 4 мъдреца, но може да има по-малко или те изобщо да липсват.

Задължително ли е мъдреците да се отстраняват?

Не. Определени са конкретни показания за ваденето на един мъдрец, а наличието му в устната кухина не е показание. Нашите орални хирурзи ще Ви консултират и ще Ви дадат компетентно мнение за евентуално лечение.

До какви усложнения могат да доведат мъдреците?

В случаите, когато липсва достатъчно място за нормалния пробив на един мъдрец, се образуват предпоставки за редица проблеми: възпалителни процеси и болки, прехапване на буза, ортодонтски проблеми, образуване на кисти и други образувания.
Особено неприятна ситуация е загубата на 7-мия зъб, поради проблеми свързани с 8-мия зъб като периодонтит, кариес, киста. Темата с профилактичното вадене на мъдреците е обширна и изисква анализ на рентгенова снимка и компетенциите на орален хирург за вземането на правилно решение.

Как протича процедурата по вадене на мъдрец?

Екстракцията на мъдрец се извършва след обезболяване на третираната зона и внимателен прочит на клиничната ситуация. Приоритети са минимално травматичната екстракция, тъй като това е основният фактор, от който зависи оздравителният процес. Нашият хирург подробно ще Ви обясни възможните проблеми, за да можете да ги избегнете. Във всички случаи, екстракцията на мъдрец изисква показания и опит на квалифициран орален хирург.

Болезнено ли е ваденето на мъдрец?

Има болка при поставянето на анестезията заради обождането, а самата процедура протича безболезнено за пациента. Възможно е наличието на болка в постоперативния период, т.е. времето след операцията, като това е строго индивидуално. За тази цел, ние ще Ви предпишем подходящите медикаменти.

Фоликуларни кисти

Как протича манипулацията за отстраняване на кисти в лицево-челюстната област?

Кистите в лицево-челюстната област биват одонтогенни (от зъбен произход), неодонтогенни и кисти на меките тъкани.

Кистите на челюстните кости са често срещано заболяване в денталната медицина. В ранните стадии, тяхното развитие е (асимптоматично) безболезнено за пациента. Често кистите биват откривани случайно на рентгеново изследване, по повод на рутинно стоматологично лечение.
Хирургичната интервенция може да протече с или без изваждане на зъбите, асоциирани с формацията.

 • с изваждане /екстрахиране/ на зъба – прилага се при зъби, неподлежащи на консервативно лечение.
 • без изваждане /екстрахиране/ на зъба

Предпротетична хирургия

Оформяне на оптимално протезно поле за целите на дефинитивното протетично лечение на горната или долна челюст.

 • Корекция на алвеоларния гребен – оперативно отстраняване на екзостози, тороси, абнормални костни образувания.
 • Корекция ма меките тъкани
 • Корекция на френулуми и гингивобукални връзки
 • Алвеолопластика при множествени екстракции

Синус-лифт

Какво представлява синус-лифтът?

При вертикален недостиг на кост в дисталните участъци на горната челюст, поставянето на зъбни импланти се предшества или провежда едновременно с повдигането на синусния под.
В НУРИДЕНТ процедурата се извършва с апарат за пиезо хирургия. Под местна анестезия, след антисептична обработка на оперативното поле, се оформя ламбо в пълна дебелина (мукопериостално ламбо). Открива се антеролатералната стена на максиларния синус, оформя се прозорец за достъп. С помощта на периостални елеватори се отпрепарира синусната лигавица (мукопериостът от костния под), поставя се костозаместителен материал. След приключване на процедурата се поставя бариерна мембрана, ламбото се адаптира и зашива.