Естетична дентална медицина

Естетичната стоматология отговаря на съвременните изисквания за хармонична усмивка. Това оправдава използването на всички съвременни методи за планиране и изпълнение на лечението.
Тези високи съвременни изисквания могат да бъдат постигнати след задълбочен анализ на обективните клинични находки, съобразени с индивидуалните изисквания на пациента.
Според обема деструкция на твърди зъбни тъкани и големината на отклоненията от нормата за хармонична усмивка, се използват няколко вида протетични възстановявания.

Фасети

Какво представляват фасетите?

Керамичните фасети представляват тънък слой порцелан (може да бъде изработен по различни технологии), който се фиксира по предната повърхност на зъбите.
Те могат да се направят от чисто естетична гледна точка, за подобряване вида на зъба (зъбът е функционален и здрав, но тук водещ е естетичният фактор). Това се прави след прецизно обмисляне на ползите, предвид цената и това, каква част от здравия зъб трябва да се изпили или прилагането на безпрепарационна техника, при която не се отнема никаква част от зъба.

Кои са основните предимства на фасетите?

Едно от основните предимствата на фасетите е, че това е минимално-инвазивна техника, позволяваща в кратък срок пациентът да постигне блестяща и хармонична усмивка.

В кои случаи са приложими фасетите?

Фасетите са приложими в следните случаи:

 • Разстояние между зъбите (диастема, треми).
 • Зъби с „къси” клинични коронки.
 • Ротирани (неправилно подредени). зъби
 • Зъби с пукнатини или фрактури.
 • Зъби с аномалии във формата и големината на зъбната коронка.
 • Преоцветени или потъмнели зъби (Най-често в резултат на ендодонтско лечение или зъбни дисплазии, както и при зъби с множество обтурации).

Керамични коронки

Какво представляват керамичните коронки?

Керамичната коронка пресъздава естествената зъбна анатомия, като обвива цялата видима част от зъба (или надстройката на зъбния имплант) с равномерна дебелина.
Порцелановите коронки осигуряват на пациента ефективен начин за достигане на отлична естетика, съчетана със здравина на зъбната структура. Коронката приляга върху останалата част на изпиления зъб, като го прави по-устойчив.

В кои случаи са приложими керамичните коронки?

Керамичните обвивни и частични коронки са приложими естетически и функционално в следните случаи:

 • Счупени зъби или такива с големи по обем ресторации (възстановявания)
 • Зъби с големи преоцветени ресторации
 • За запазване здравината на зъба след проведено ендодонтско лечение

Съществуват ли различни видове керамични коронки?

Има 2 вида керамични коронки – изцяло керамични (без метал) и металокерамични (комбинирани).

 1. Порцелановите (изцяло керамични) коронки по-често се използват във фронталната област, където естетиката е водеща.
 2. Комбинираните (металокерамични) коронки понякога се изработват при моларните (кътни) зъби, които са изложени на най-голямо дъвкателно натоварване.

Как се изработва коронката?

Керамичната коронка се изработва в няколко основни етапа:

 • Изпиляване на зъба до желаната форма по определени критерии.
 • Вземане на отпечатък, чрез който зъботехническата лаборатория изработва коронката.
 • След като коронката е напълно завършена и съответства на зъбната повърхност, тя се залепва посредством специален цимент. Формата, големината, цветът и оклузалният релеф на коронката, много прецизно съответстват на съседните зъби.

 • След като се ажустира, наартикулира и циментира, порцелановата коронка осигурява постоянно естетическо и функционално възстановяване на зъба.

Порцеланови (керамични) мостове

Какво представляват керамичните мостове?

Изцяло керамичните мостове заместват липсващия зъб. Порцелановият зъб (на мястото на липсващия зъб) е свързан с две съседни коронки. Основния недостатък на мостовете е изпиляването на здрави твърди зъбни тъкани от съседните зъби, освен ако и те не се нуждаят от обличане. Поради тази причина е препоръчително поставянето на зъбен имплант.
Въпреки това, мостовете остават добра алтернатива за пациенти, които не са подходящи за зъбни импланти или при замяната на вече съществуващи стари мостове.

Какво представлява IPS системата и защо е толкова широко застъпена?

IPS e.max системата позволява на пациентите да получат изключително естетични възстановявания, съчетани с голяма механична здравина. Изцяло керамичните конструкции са както биосъвместими, така и високо естетични.

IPS e.max системата позволява да се избере най-подходящия, изцяло керамичен материал и работи с няколко различни техники за постигане на най-добри резултати:

 • Прес керамика (литиеви дисиликат) се използва за изработването на възстановявания върху единични зъби в предните и задните участъци на съзъбието. Материалът показва изключителни естетични качества.
 • Циркониево-оксидната керамика IPS e.max ZirCAD е материал на избор при по-големи възстановявания, например мостови конструкции, които са изложени на големи дъвкателни натоварвания.
 • С IPS e.max CAD и ZirCAD могат да се използват върху циркониево-оксидни скелети за изработването на три или четиричленни мостове.
 • IPS e.max Ceram – Toва е послойно нанесена керамика върху литиево-дисиликатни или циркониево-оксидни скелети. Позволява предвидими цветови резултати без значение от материала, използван за скелет.
Кога се изпозлва IPS e.max системата?
 • Инлей, онлей, овърлей (когато зъбът е частично разрушен)
 • Фасети
 • Обвивни коронки
 • Мостове
 • Зъбни импланти (зъбните импланти са изкуствени „зъбни корени”, изработени от титан или цирконий. Имплантатното възстановяване включва имплант, върху който се свързва коронка или мост).

Конструкции от цирконий

Какво представляват циркониевите конструкции?

Циркониевите коронки и мостове са вид неметални конструкции. Те се изработват от материал на базата на циркониев оксид. Цирконият се подлага на фрезоване (компютъризирана обработка), което осигурява прецизна точност на конструкцията.

Кога се препоръчва използването на циркониеви конструкции?

Заради изключителната си здравина, циркониевите структури са приложими в дисталните (задни участъци), а в комбинация с керамично (многоцветно) покритие, осигуряват едновременно желаната здравина и естетика във фронталните участъци.
Липсата не метален ръб и „белият” скелет при циркониевите конструкции, осигурява висока естетика и по-добра превенция на пародонта, поради улеснено почистване, за разлика от металокерамичните коронки.

Какви са предимствата на циркониевите конструкции?
  Основните предимства на циркониевите конструкции са:
 • Оптимална здравина и устойчивост към фрактуриране
 • Изключителна естетика
 • Биосъвместимост (Няма алергични реакции, както при металите.)
 • Липсва тъмно оцветяване на гингивата (венеца)
 • Ниска топлопроводимост

 • Оптимално съчетание между здравина и естетика се постига, когато конструкциите с циркониев скелет се покрият с керамика от IPS e.max Ceram. Цирконият осигурява здравината, докато порцеланът осигурява изключително високата естетика, т.е. възстановяването да изглежда като естествен зъб.
Какво представляват имплантологичните абатмънти от цирконий?

Това са индивидуално изработени надстройки от цирконий, които в сравнение със стандартните абатмънти са високо естетични, особено подходящи във фронталната област и спомагат за доброто оформяне на гингивата.

Бондинг

Какво представлява бондингът и кога се използва?

Бондингът, по своята същност, представлява залепване и е част от адхезивната дентална медицина. Процедурата “бондинг” възстановява счупени/отчупени елементи от зъба, като най-често това е режещ ръб от преден зъб, пукнатини, оцветявания, промяна във формата, големината на зъбите, удължаване на режещия ръб, респективно цялата дължина на зъба, затваряне на разстояние между предните зъби.
Бондингът е често предпочитана манипулация, поради своята консервативност, микроинвазивност и постигане на бързи резултати в амбулаторни условия. Основното ѝ предимство е, че почти винаги не се налага никакво изпиляване от здравата зъбна тъкан, освен кариозна маса.

Селективно изпиляване

Какво представлява селективното изпиляване?

Селективното изпиляване е процедура, при която се изпиляват здрави зъбни тъкани, само в границата на емайла. Те най-често са емайлови ръбове на предните зъби, които създават предпоставка за фрактура и пречат на нормалните плъзгателни движения във всички посоки.

В какви случаи е приложимо селективното изпиляване?

В дисталните участъци, селективното изпиляване намира приложения при корекции на леки малоклузии. То може да бъде програмирано и автоматично. При програмираното се взимат отпечатъци от пациента, като се отливат гипсови модели и се включват в артикулатор с индивидуални стойности. След което, внимателно се анализира зъбната оклузия и артикулация, проблемните участъци се маркират на моделите и клиницистът осъществява корекцията в устата на пациента, по вече установените повърхности.
При автоматичното селективно изпиляване, което се осъществява най-често в денталната амбулатория, клиницистът директно пристъпва към изпиляване или само към заглаждане на минимални ръбчета от зъбите или обтурациите. Това води до балансиране на захапката, както и благоприятстването на хармонични движения на долната челюст във всички посоки, вследствие на премахнати блокажи.