Рентгенограма

В дентална клиника НУРИДЕНТ разполагаме със собствен Рентгенов кабинет с компютърен томограф (3D скенер), ортопантомограф (за панорамни снимки), рентгенов апарат за сегментни снимки.

За какво служат денталните рентгенови снимки?

При първично посещение, в клиника Нуридент, на всеки наш пациент бива снет подробен орален статус и медицинска анамнеза. След като вече пациентът ни е уведомил какъв е проблемът, който го тревожи, поставяме точна диагноза. Преди да изготвим краен план на лечение, понякога се налага да използваме и други методи за диагностика, какъвто е рентгеновото изследване, за да придобием цялостна представа за текущата клинична картина.
Каква информация получава денталният лекар от различните видове дентални рентгенови изследвания и кога е необходимо те да бъдат извършвани?

 • Сегментна рентгенова снимка
  • Сегментната рентгенова снимка (наричана още периапикална дентална рентгенография) дава много добра информация за състоянието на зъбите и костите, които ги обграждат.
  • Те най-често се използват, когато пациентът има конкретни оплаквания, свързани с определен зъб или при контрола на вече извършена процедура. Този метод помага в диагностиката на различните видове кариес, вертикална и хоризонтална костна загуба, периапикални изменения в костта, както и при настъпили пулпни изменения.
 • Ортопантомография OPG (Панорамна рентгенова снимка)
  • Ортапонтомографията се използва за комплексна диагностика, като показва състоянието на всички зъби, патологични промени в костта, ретенирани зъби, кисти, хоризонтална и вертикална загуба на кост (пародонтит).
  • На базата на тази снимка, се изготвя комплексен план на лечение.
  • OPG рентгенографията визуализира всички зъби, горна и долна челюст, околоносни (максиларни) синуси, темпоромандибуларни стави (ТМС), канал мандибуларис, мъдреци и стави.
  • Контрола след поставяне на дентални импланти.
  • При деца се използват, за да се проследи дали има зародиш на всички постоянни зъби, къде са разположени и кога ще пробият.
 • Компютърен томограф (3D скенер)
  • Компютърната томография най-често се използва като метод за успешно планиране при поставянето на дентални импланти, както и за 3D имплантиране. 3D скенер диагностиката се използва още за определяне дебелината и размера на костта, точно разположение на максиларните синуси (при Синус-лифт) и тяхното състояние, разположение на мандибуларния канал за поставяне на импланти или вадене на мъдреци, наличие на грануломи, кисти и периодонтити.

Каква е степента на облъчване при денталната рентгенова диагностика и опасно ли е подобен тип изследване?

Забелязваме, че често пациентите се притесняват от изследвания, свързани с рентгенова диагностика, поради опасността от излагане на радиация. Но колко голяма е тя и наистина ли ни вреди?
Според Института по радиология, направата на четири сегментни снимки, Ви облъчва с 0.005 милисиверта радиация. Това количество е равно на радияцията, с която Ви облъчва слънцето за един ден, който сте прекарали на плажа.
Панорамната снимка пък Ви облъчва два пъти повече, но сравнена с други рентгенови изследвания, облъчването е минимално.

С каква апаратура работим в Дентална клиника НУРИДЕНТ?

В НУРИДЕНТ не правим компромис с качеството на нашите услуги, затова използваме апаратура за рентгенова диагностика от последно поколение на стоматологичния пионер VATECH – компания с 27 годишна история, която непрекъснато преследва най-добрите стандарти за точна диагноза, безопасно и удобно използване, бърз работен процес и комфорт на пациента.

Как протича рентгеновото изследване и нужна ли е предварителна подготовка?

За дентално рентгеново изследване не е нужна никаква предварителна подготовка. Необходимо е, непосредствено преди изследването, да премахнете всички метални неща от себе си (бижута, аксесоари и т.н.). След това, нашият рентгенов лаборант ще Ви постави оловна престилка и яка, които ще Ви предпазят от радиационното облъчване. В рамките на 1-2 минути (зависи от естеството на изследването) е необходимо да стоите неподвижно, за да се получи максимално ясно рентгеново изображение, което да послужи за точна диагностика на лекуващия лекар.

Може ли да се правят дентални рентгенови изследвания на бременни жени?

Дентални рентгенови снимка е желателно да се правят при бременни жени само ако е наистина наложително. Преди да се пристъпи към направа на рентгеново изследване, е необходимо пациентката да се консултира с личния си акушер гинеколог и своевременно да информира рентгеновия кабинет. Изследването се провежда при строг протокол – поставяне на защитна яка и оловна престилка, която цели да предпази както майката, така и плода от облъчване. При така взетите мерки, опасността е сведена до минимум.